Versterkers

Uitgangsvermogen
Een radio moet minimaal 4×45 Watt vermogen kunnen leveren, een vuistregel die u ervan verzekert een kwalitatief voldoende geluid te kunnen beluisteren.

Indien een “Af fabriek” geïntegreerde radio slechts 4×10 Watt levert, kunt u met behulp van een versterker het vermogen opvoeren.

Indien u echt een hoge kwaliteit geluid wenst is een eind versterker dé oplossing. De radio moet dan beschikken over 2 lijnuitgangen voor de versterker. Dit zijn in de praktijk 2- en 4- Volts uitgangen, waarbij de 4-Volts uitgang de beste keuze vormt voor de versterker.

Versterken van het geluid is uiteraard alleen zinvol indien de kwaliteit van het aangeleverde signaal (car audio systeem) goed is.